CEPS predložio mjere za razvoj socijalnog preduzetništva

Kako je u toku izrada „Strategije razvoja mikro, malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori za period 2018 – 2022. godina“, čijom izradom ispred Vlade Crne Gore koordinira Ministarstvo ekonomije, CEPS je uputio prijedlog mjera koje se odnose na strateški cilj V- PROMOCIJA PREDUZETNIŠTVA MLADIH, ŽENA I SOCIJALNOG PREDUZETNIŠTVA.


U Beranama održan trening „Aktivni građani“

Trodnevna obuka pod nazivom „Aktivni građani”, u organizaciji Centra za ekonomski prosperitet i slobodu (CEPS), uz podršku Britanskog savjeta u Crnoj Gori realizovana je od 05-07. marta u Hotelu Berana, u Beranama.


Mapiranje socijalnih preduzeća i njihovih eko-sistema u Evropi

CEPS je dio evropskog konzorcijuma, na čelu sa Evropskim istraživačkim institutom za zadruge i socijalna preduzeća and Međunarodnom istraživačkom mrežom EMES, koji sprovodi istraživanje “Mapiranje socijalnih preduzeća i njihovih eko-sistema u Evropi”, finansirano od strane Evropske komisije.


“Aktivni građani” – program podrške mladima Britanskog Savjeta

“Aktivni građani” je dio programa “Vještine za jače društvo” koji ima za cilj da podrži politike i agende nacionalnih vlada na Zapadnom Balkanu da razviju sisteme koji podstiču veće učešće i angažovanje mladih u društvenim i političkim procesima, kao i unaprjeđenje njihove ekonomske i finansijske nezavisnosti.