Mapiranje socijalnih preduzeća i njihovih eko-sistema u Evropi

CEPS je dio evropskog konzorcijuma, na čelu sa Evropskim istraživačkim institutom za zadruge i socijalna preduzeća and Međunarodnom istraživačkom mrežom EMES, koji sprovodi istraživanje “Mapiranje socijalnih preduzeća i njihovih eko-sistema u Evropi”, finansirano od strane Evropske komisije.


“Aktivni građani” – program podrške mladima Britanskog Savjeta

“Aktivni građani” je dio programa “Vještine za jače društvo” koji ima za cilj da podrži politike i agende nacionalnih vlada na Zapadnom Balkanu da razviju sisteme koji podstiču veće učešće i angažovanje mladih u društvenim i političkim procesima, kao i unaprjeđenje njihove ekonomske i finansijske nezavisnosti.