Mapiranje socijalnih preduzeća i njihovih eko-sistema u Evropi

CEPS je dio evropskog konzorcijuma, na čelu sa Evropskim istraživačkim institutom za zadruge i socijalna preduzeća and Međunarodnom istraživačkom mrežom EMES, koji sprovodi istraživanje “Mapiranje socijalnih preduzeća i njihovih eko-sistema u Evropi”, finansirano od strane Evropske komisije.