Fokus Social Impact Award programa je na mladima od 14 do 30 godina starosti koji su voljni pridonijeti radu na društvenoj promjeni i biti dio razvoja društvenog preduzetništva u svijetu. Ciljna grupa programa su mladi koji žele da rade na rješavaju društvenih izazova/problema u zajednici: 1) budući “kreatori promjena”, kao zaposleni u privatnom/javnom sektoru gdje će biti nosioci inovacija (obrazovanje, ekologija, ruralni razvoj, inkluzija, smanjenje nezaposlenosti i sl.) i 2) budući preduzetnici koji žele da pokrenu sopstveni biznis.

Obuke

na temu kreiranja ideja sa društvenim uticajem, struktuiranja ideja, kreiranja uticaja, poslovnog modeliranja i poslovnog planiranja.

Takmičenje

za učešće u procesu inkubacije – Biće izabrano 10 timova mladih na osnovu biznis ideja, koji ulaze u proces inkubacije. Rok za apliciranje: 26. jun 2020, Proglašenje pobjednika: 06. jula 2020.

Inkubacija

za 10 pobjedničkih timova – obuke za razvoj poslovnih vještina, trodnevni seminar (bootcamp), mentorstvo i stručna pomoć (od strane CEPS-a i predstavnika korporativnog sektora).

Nagrade

Tokom procesa inkubacije pobjednički timovi će se pripremiti za takmičenje za najbolje biznis ideje. Najbolji timovi osvojiće po 1,500€ i učešće na međunarodnom SIA Samitu koji se održava u Pragu (Češka) od 26-30. novembra, kao i besplatno mentorstvo od strane CEPS za razvoj i implementaciju biznis ideja.

i pristupite našim edukativnim materijalima.