CEPS je izabran za jednog od lokalnih partnera za implementaciju novog projekta Britanskog Savjeta izgradnje kapaciteta “Aktivnih građana”, posvećenog razvijanju osnovnih vještina i kompetencija mladih na prostoru Zapadnog Balkana.

Dva predstavnika CEPS-a su učestvovala na regionalnom treningu za fascilitatore koji je realizovan od strane međunarodnih trenera “Active Citizens”. Trening je organizovan od 4. do 8. decembra 2017. godine u hotelu Metropol u Beogradu i okupio je predstavnike civilnog društva iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Albanije, Kosova i Makedonije.

“Aktivni građani” je dio programa “Vještine za jače društvo” koji ima za cilj da podrži politike i agende nacionalnih vlada na Zapadnom Balkanu da razviju sisteme koji podstiču veće učešće i angažovanje mladih u društvenim i političkim procesima, kao i unaprjeđenje njihove ekonomske i finansijske nezavisnosti. Ovo će se realizovati kroz unaprijeđenje vještina mladih putem neformalnog obrazovanja, koje pomoći mladima na Zapadnom Balkanu da unaprijede svoje šanse za zaposlenje i bolji život, kao i da se angažuju sa svojim vladama i zajednicama u cilju unaprijeđenja odgovornosti i pozitivne društvene promjene.

Projekat će takođe doprinijeti većem povjerenju u znanje i stručnost u dobrom upravljanju Ujedinjenog Kraljevstva i promociji demokratskih procesa i društvenog preduzetništva; podsticanju većeg angažmana i saradnje sa britanskim partnerima, obrazovnim / omladinskim institucijama i kreatorima politika. Mladima će biti na raspolaganju platforme koje će im dati priliku da se angažuju kroz regionalne i globalne mreže i sarađuju kako bi doprinijeli rješavanju pitanja izolovanosti mladih i njihovog neangažmana.

Da bi projekat bio uspješan, radićemo na obezbjeđenju podrške mladima od strane svih zainteresovanih strana – kreatora politika, civilnog društva i medija, poslovne zajednice i drugih – kako bismo osigurali i podstakli njihov doprinos ekonomskom i socijalnom blagostanju mladih da uspiju u globalno konkurentnom i dinamičnom svijetu.