CEPS je u saradnji sa EFSE Entrepreneurship Academy razvio program Razvoj socijalnih preduzeća (RSP) u cilju podrške preduzetnicima da svoj biznis iz početne dovedu u fazu rasta i razvoja.

Program je kreiran kako bi procijenio postojeće poslovne modele i osnažio preduzeća da u svojoj ranoj fazi implementiraju osnovne principe poslovnog planiranja i redovno procjenjuju kratkoročne operativne poslovne planove, zasnovane na ključnim indikatorima poslovanja, kao i da unaprijede menadžerska znanja i vještine ključnog osoblja. Na taj način želimo podržati društvene preduzetnike da ostvare uticaj i kreiraju značajne promjene u zajednicama u kojima posluju.

Cilj Programa je da podrži rast i razvoj preduzeća koja imaju pozitivan društveni uticaj, i program će obuhvatiti najmanje 8 preduzeća godišnje, koja će u periodu od 12 mjeseci dobiti mentorsku/savjetodavnu podršku u trajanju od 33 dana pojedinačno.

Program je usmjeren na podršku socijalnim preduzećima koja u svom poslovanju uključuju jasnu društvenu komponentu (unaprijeđenje životne sredine, socijalna inkluzija, podrška razvoju lokalne zajednice, zapošljavanje marginalizovanih grupa i dr.). Radi se o preduzećima koja imaju značajan potencijal za pozitivan uticaj na zajednicu, a koja se zbog ograničenih kapaciteta bore sa tržišnom održivošću (bez obzira na pravni okvir djelovanja).

Više o programu možete naći na sljedećem linku.

Ukoliko želite da se prijavite za učešće u besplatnom programu mentorske podrške, možete nas kontaktirati na mail ceps@cepsmn.org.

EFSE Entrepreneurship Academy

EFSE Entrepreneurship Academy (Akademija za preduzetništvo), inicijativa EFSE Development Facility, obuhvata niz programa za podršku startup-ovima u cijelom EFSE ciljnom regionu. Radeći zajedno sa lokalnim organizacijama koje pokreću projekte inkubacije i akceleracije, Akademija za preduzetništvo pruža preduzetnicima i njihovim novim biznisima usmjeravanje, resurse, mentorstvo  i mogućnosti umrežavanja, što povećava šansu da dobiju finansijsku podršku i druga sredstva neophodna za pretvaranje dobrih ideja u uspješna preduzeća. Na ovaj način, Akademija za preduzetništvo i njeni partneri pomažu u stvaranju okruženja u kojem preduzetnici mogu uspjeti – podstičući duh EFSE-a kao “Fond za preduzetništvo”.