Kao jedan od lokalnih partnera IMPACT 2019 pozivamo sve one koji mogu ponuditi rješenja u sljedećim oblastima: klimatske promjene i energija, djeca i obrazovanje, migracije i marginalizovane grupe, poljoprivreda, zapošljavanje žena i odgovorna potrošnja da se prijave za Impact Readiness Program

Radi se o intenzivnom četvoromjesečnom programu mentorstva (prije i nakon IMPACT 2019 konferencije) koji organizuju kompanija Brodoto i Spring, akcelerator iz Vankuvera, sa ciljem da pripreme preduzetnike sa društvenim uticajem da predstave svoje poslovne ideje pred impact investitorima. 

Poziv je otvoren do 05. januara, dok se IMPACT 2019 održava 19. i 20. februara u Kombak Dvorani u Beogradu.

Konferencija Impact 2019 se organizuje u želji da okupi inovativne društveno odgovorne biznise, investitore i organizacije iz Evrope i regije. Cilj konferencije je spajanje svih aktera koji na svoj način staraju pozitivne promjene u društvu – civilnog sektora, privatnih kompanija, investitora, fondacija te društvenih preduzeća.