Citati

* Društveno preduzetništvo je bilo koje nastojanje da se pomogne drugim ljudima. Ta inicijativa može biti ekonomskog i neekonomskog, profitnog i neprofitnog karaktera. (Muhammad Yunus, osnivač Grameen banke, “Za svijet bez siromaštva”, 2009)

* Društveni preduzetnici nisu zadovoljni dijeljenjem ribe ili učenjem drugih kako se peca. Oni se jednostavno neće smiriti sve dok ne sprovedu revoluciju u cijeloj ribarskoj industriji. (Bill Drayton)

* Kad god društvo „zaglavi“ ili ima priliku da iskoristi nove mogućnosti, ono treba preduzetnika da uvidi priliku, da svoju viziju pretvori u realnu ideju, potom u stvarnost i u konačnom u novi obrazac širom društva… Mi trebamo takvo preduzetničko vođstvo … To je posao društvenih preduzetnika. (Bill Drayton)

* Društveni preduzetnici se povezuju širokim spektrom organizacija koje imaju preduzetnički pristup i čija je osnovna misija da se bave društvenim problemima. Oni su u potrazi za „održivim rješenjem za zanemarivane probleme društva” (Santos, 2009).

* Ono što razlikuje društveno preduzetništvo od komercijalnog preduzetništva je dominantan fokus na stvaranje vrijednosti, a ne na aproprijaciju vrijednosti (Santos, 2009).

* Društveno preduzetništvo stvara inovativna rješenja za rješavanje društvenih problema i mobiliše ideje, kapacitete, resurse i socijalne odnose koji su potrebni za održive društvene transformacije. (Alvord, Brown, & Letts, 2004)

* Društveno preduzetništvo može da se definiše kao profesionalni, inovativni i održivi pristup sistemskim promjenama koji rješava tržišne nedostatke i povećava mogućnosti”. (Saïd Business School, 2005)

* Društveni preduzetnici su ljudi sa novim idejama za rješavanje glavnih problema koji su neumoljivi u praćenju sopstvene vizije, ljudi koji jednostavno ne prihvataju “ne” kao odgovor, koji ne odustaju dok se njihova ideja ne raširi onoliko koliko je to moguće”. (Bornstein, 2004)

* Društveni preduzetnici su ljudi koji uviđaju gdje postoji mogućnost da se zadovolji neka potreba na koju državni socijalni sistem nije odgovorio ili nije mogao da odgovori i koji spaja potrebne resurse (uglavnom ljude, često volontere, novac i nepokretnosti) i koristi ih da “nešto promijeni”. (Thompson, Alvy, & Lees, 2000)

* Društveni preduzetnik je pojedinac, grupa, mreža, organizacija ili alijansa organizacija koja traži održivu promjenu visokog stepena putem ideja kroz koje razvija okvire, u koje vlade, neprofitni i poslovni sektor ne ulažu značajnije napore, da bi se dao ogovor na značajne društvene probleme. (Dees, J. Gregory, 2004)

* Društveni preduzetnici su ljudi koji preuzimaju rizik u ime ljudi iz organizacije kojoj pripadaju. (Brinckerhoff, 2000).

* Društveni preduzetnici su građani iz privatnog sektora, koji igraju presudnu ulogu kod smanjivanja uticaja promjena u radu javnog sektora i shvatanju određenih socijalnih potreba. (Waddock – Post, 1991).

* Društveni preduzetnici su ljudi koji su svjesni mogućnosti kako da zadovolje neophodne potrebe, koje budžet državnog sistema neće i ne može zadovoljiti; oni pronalaze potrebne resurse (ljude, volontere, novac i prostor) i koje koriste za ostvarivanje promjena. (Thompson et al., 2000).

* Društveni preduzetnik uspijeva napraviti prodor sa novom idejom, koja udružuje vizionarski i kreativan pristup rješavanju određenog problema. Ima jaka etička osjećanja, potpuno je prožet svojom vizijom promjena. (Borstein, 1998).

* Društveni preduzetnik je pojedinac koji usmjerava dobit tako da u postizanju socijalnih ciljeva ostvaruje i finansijsko i socijalno vraćanje investicije. (The Institute for Social Entrepreneurship, 2002).

* Društveni preduzetnici su vodeći na području uvođenja socijalnih promjena i pojavljuju se u privatnom, javnom i neprofitnom sektoru. (Canadian Centre for Social Enterpreneurship 2001).

* Društveni preduzetnici su posvećeni inovatori, koji su ubijeđeni da će odgovoriti na neke najdublje društvene izazove uvođenjem novih poslovnih ideja. (LaBarre – Fishman, 2001).

* Društveno preduzetništvo je oblik socijalno ekonomskih struktura, veza, institucija, organizacija i pojedinaca, koji su sposobni preživjeti, i koji su vodeni socijalnim ciljevima, (Fowler, 2000).

* Društveno preduzetništvo daje prednost preduzetničkom pristupu društvenim namjenama pri ostvarivanju tržišnih ciljeva, tj. usmjerava korišćenje dobiti posebnim, ranjivim grupama. (Hibbert, Hoog et. Al., 2002).

* Društveno preduzetništvo je umjetnost, kako istovremeno dostići finansijsko i socijalno vraćanje uloženog. (The Institute for Social Entrepreneurship, 2002).