IPC Tehnopolis je danas organizovao radionicu sa zainteresovanim stranama za jačanje neformalne mreže za crowdfunding u Crnoj Gori, kao jednu od aktivnosti CrowdStream projekta. U toku radionice prisutnima je predstavljen nacrt vizije za razvoj koncepta crowdfunding-a u Crnoj Gori i predlog memoranduma u razumijevanju kao prvog koraka u jačanju neformalne mreže aktera crowdfunding-a u Crnoj Gori. Radionici su prisustvovali predstavnici start-up zajednice, biznis sektora, civilnog sektora i Ministarstva ekonomije.

U skladu sa studijom početnog stanja crowdfunding-a u Crnoj Gori, nacionalnog crowdfunding profila i informacija dobijenih na sastancima sa relevantnim zainteresovanim stranama i akterima crowdfunding-a u Crnoj Gori, IPC Tehnopolis je formirao i predložio tri vizije za razvoj ovog koncepta u Crnoj Gori:

Crna Gora će do 2024. godine definisati i usvojiti zakonodavni okvir za crowdfunding – Zakon o crowdfunding-u, i u skladu sa tim prilagoditi postojeći zakonski okvir.
Crna Gora će do 2023. godine uspostaviti ne-finansijsku instituciju/mehanizam za podršku crowdfunding-u. IPC Tehnopolis će do 2023. godine postati referentna tačka za crowdfunding u Crnoj Gori.

CrowdStream projekat ima za cilj da poboljša efikasnost javne/privatne poslovne podrške inovativnim preduzećima za pristup kvalitativnom alternativnom načinu finansiranja (crowdfunding). Projekat se realizuje 16 partnera iz 11 zemalja u sklopu Interreg DANUBE Transnational programa finansiranog od strane Evropske unije. Nosilac projekta je Agencija za Evropske integracije i ekonomski razvoj iz Austrije, a IPC Tehnopolis je jedan od partnera na projektu.

Izvor: Tehnopolis.me