U Nišu je u organizaciji NVO Proaktiv 24. maja održan ENSIE_Internacionalni forum “Socijalna inkluzija, zapošljivost i tržište rada”, na kome je učestovala i naša organizacija.

Forum je okupio 30 predstavnika iz 8 zemalja, u okviru projekta “Evropska mreža za socijalnu inkluziju i preduzetništvo: socijalna inkluzija i razvoj ruralnih regiona za bolju evropsku budućnost ENSIE – 588997-CITIZ-1-2017-1-1SK-CITIZ-NT”

Cilj ovog foruma je razmjena znanja i dobrih praksi u vezi sa implementacijom aktivnosti podizanja kapaciteta za aktivnije uključivanje građana u donošenju odluka, prava, ekonomskog razvoja lokalnih zajednica, sa posebnim fokusom na mlade i njihovu zapošljivost, potrebe tržišta rada u Srbiji a takođe u partnerskim zemljama i kako se koncept socijalnih preduzeća uklapa u poboljšanje ovih uslova.

Fotografije sa Foruma možete pogledati ovdje.

Više informacija na sljedećem linku.