Ove godine Agencija za lokalnu demokratiju je jedina organizacija u Crnoj Gori koja u okviru SEE SMART SMEs projekta nudi boravak u inostranstvu mladim preduzetnicima sa biznis idejom, u cilju ličnog razvoja i usavršavanja ideja.

Projektom je predviđena izrada plana promocije i sistema podrške za prijavljivanje, kako bi zainteresovali i informisali što veći broj potencijalnih korisnika. Takođe, u cilju podrške kreiranja sveobuhvatnog sistema podrške preduzetništvu u Crnoj Gori, stupićemo u kontakt sa svim institucijama koje pružaju podršku preduzetnicima, biznisu, malim i srednjim preduzećima, socijalnim preduzećima, marginalizovanim grupama za učešće u ekonomskim aktivnostima. Prepoznati djelovi ovog sistema podrške su: Inesticioni-razvojni fond Crne Gore, Zavod za zapošljavanje, Privredna komora, Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća, lokalni biznis centri, Tehnopolis, postojeći inkubatori, kao i NVO Centar za ekonomski prosperitet i slobodu – CEPS, Asocijacija za demokratski prosperitet -ZID, Crnogorski ženski lobi-CŽL.

Tokom 12og ciklusa Evropskog programa za mlade preduzetnike, intenzivnije ćemo komunicirati sa prethodnim učesnicima prethodnih ciklusa u ovom programu, a u cilju multiplikacije efekata i kontinuiteta.
Na ovaj način, uspostavljanjem saradnje sa ostalim akterima koji će pružiti podršku za pisanje biznis plana, obezbjeđivanje finansijskih instrumenata, marketing i prodaju, nastojimo da doprinesemo razvoju preduzetništva, ali i kapaciteta za efikasno korišćenje lokalnih I nacionalnih prilika.

Učešćem u projektu pruža se jedinstvena prilika svim zainteresovanim novim ili potencijalnim preduzetnicima da uče od iskusnih preduzetnika o vođenju biznisa, kroz rad i boravak u nekoj od zemalja učesnica: 26 zemalja EU, Albanija, Jermenija, Bosna i Hercegovina, Island, Kosovo, Moldavija, Crna Gora, Severna Makedonija, Srbija, Turska i Ukrajina.

Cilj projekta je podsticanje razmjene iskustava i ideja, lakšeg umrežavanja i otkrivanja novih tržišta za nove preduzetnike, koji će kroz rad u periodu od 1 do najviše 6 mjeseci sa iskusnim preduzetnicima biti u prilici da steknu odgovarajuće vještine za vođenje malih ili srednjih preduzeća.

Program pokriva troškove boravka novih preduzetnika kod mentora u mjesečnom iznosu od 500 do 1000 eura, u zavisnosti od države u kojoj boravi novi preduzetnik.

Za učešće u projektu se mogu prijaviti:
• novi preduzetnici koji su odlučili da pokrenu svoj biznis, ili su ga već pokrenuli u poslednje tri godine;
• iskusni poduzetnici koji su vlasnici, ili vode malo ili srednje preduzeće u jednoj od zemalja učesnica (da budu mentori)

Prijavljivanje se vrši putem on-line platforme za registraciju https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/ , gdje je potrebno okačiti CV i biznis plan, i odabrati interesovanja – oblast biznisa, zemlju i jezik komuniciranja.

Partneri na projektu su: Agencija za lokalnu demokratiju Nikšić, Confartigianato Servizi (Italija), Agencija za razvoj preduzeća EDA (Banja Luka), Nacionalni centar za razvoj inovacija i preduzetništva (Sjeverna Makedodinja), Udruženje za informacione i komunikacione tehnologije (Kosovo), Inicijativa za podučavanje preduzetništva (Austrija), Udruženje proizvođača građevinskog materijala (Turska).

Projekat je finansiran od strane Evropske komisije.