NVO CEPS radi mapiranje socijalnih preduzeća, u cilju definisanja njihove strukture i broja, potreba i problema sa kojima se suočavaju.

Ukoliko upravljate socijalnim preduzećem ili planirate da isto pokrenete, kao i ukoliko povremeno (kao neprofitna organizacija) obavljate privrednu djelatnost (proizvodite i prodajete robu i/ili usluge) molimo vas da odgovorite na upitnik u prilogu.

Upitnik možete popuniti na sljedećem linku.

DEFINICIJA SOCIJALNOG PREDUZEĆA*:

U skladu sa članovima 48, 81 i 82 Ugovora o osnivanju EU, a shodno interpretaciji Evropskog suda pravde, “pod preduzećem treba smatrati svaki entitet, bez obzira na pravnu formu, koji se bavi ekonomskim aktivnostima, uključujući naročito lica koja se bave zanatskom djelatnošću i drugim aktivnostima na individualnoj ili porodičnoj osnovi, partnerstva ili udruženja koja redovno obavljaju privrednu djelatnost”.

Kada su socijalna preduzeća u pitanju, shodno instrukcijama Evropske komisije, pod socijalnim preduzećem se podrazumijeva “preduzeće” koje u svom poslovanju uključuje:
– Preduzetničku/ekonomsku dimenziju – u kontinuitetu realizuje privrednu djelatnost (proizvodi i prodaje robe i/ili usluge).
– Socijalnu dimenziju (eksplicitni društveni cilj) – osnovano u cilju služenja zajednici ili određenoj grupi ljudi koji dijele određenu potrebu (nezaposlenost, ruralni razvoj, zaštita životne sredine, inkluzija, pružanje kulturnih, zdravstvenih, obrazovnih i ekoloških usluga i dr.).
– Inkluzivnu dimenziju vlasništva i upravljanja – eksplicitno ograničenje neprofitne distribucije profita i imovine (korišćenje i raspolaganje imovinom, u skladu sa čl. 30 i 40 Zakona o NVO).

IZJAVA O PRIVATNOSTI PODATAKA: Prikupljene podatke koristimo isključivo u svrhu statističke obrade (za potrebe istraživanja), dok kontakt podaci služe isključivo radi dalje dobrovoljne komunikacije i saradnje (i informisanja o programima podrške) i neće biti, bez Vaše saglasnosti, dostavljeni trećoj strani.

* bez obzira na pravni status obavljanja djelatnosti u Crnoj Gori (društvo sa ograničenom odgovornošću, nevladino udruženje, zadruga i dr.).