CEPS pruža 12-mjesečnu podršku socijalnim preduzećima i preduzetnicima u okviru EFSE Akademije za preduzetništvo

Danas je u MTEL Digitalnoj fabrici u organizaciji Centra za ekonomski prosperitet i slobodu (CEPS) održano takmičenje za besplatno mentorstvo socijalnih preduzeća i mladih preduzetnika.

U okviru događaja koji je okupio preko 25 predstavnika državnih institucija, kompanija, nevladinih organizacija, socijalnih preduzeća i mladih preduzetnika, predstavljen je program „Mentorstvo socijalnih preduzeća“ koji CEPS realizuje u okviru EFSE Akademije za preduzetništvo – inicijative Evropskog fonda za Jugoistočnu Evropu (EFSE), kojim upravlja kompanija Finance in Motion iz Frankfurta, koja je jedan od svjetskih lidera u upravljanju impact investicijama.

Adrijana Stevanović, šefica kancelarije Finance in Motion za Crnu Goru kazala je da EFSE Akademija za preduzetništvo u saradnji sa lokalnim partnerima pruža podršku startup-ovima u cijelom EFSE ciljnom regionu.

„Akademija za preduzetništvo pruža preduzetnicima i njihovim novim biznisima usmjeravanje, resurse, mentorstvo i mogućnosti umrežavanja, što povećava šansu da dobiju finansijsku podršku i druga sredstva neophodna za pretvaranje dobrih ideja u uspješna preduzeća. Na ovaj način, Akademija za preduzetništvo i njeni partneri pomažu u stvaranju okruženja u kojem preduzetnici mogu uspjeti – podstičući duh EFSE-a kao “Fond za preduzetništvo”, kazala je Stevanović.

Prema riječima Anta Jankovića, predsjednika CEPS-a, program nudi 12-mjesečnu mentorsku podršku u trajanju od 33 dana za svakog pojedinačno korisnika programa, uključujući analizu postojećeg poslovnog modela preduzeća, razvoj poslovnog modela u skladu sa potencijalom korisnika i uslovima na tržištu, tromjesečnu evaluaciju napretka, unaprijeđenje menadžerskih znanja i vještina i promociju i umrežavanje.

“Iako veliki broj faktora utiče na poslovanje preduzeća, program se bavi sa tri ključna: 1) unaprijeđenje finansijskih performansi preduzeća, 2) razvoj ljudskih resursa i 3) standardizacija procesa. Program je razvijen u cilju podrške preduzetnicima da svoj biznis iz početne dovedu u fazu rasta i razvoja”, saopštio je Janković.

Tročlani žiri koji su činili Adrijana Stevanović (EFSE fond), Ivan Jovetić (Crnogorska mreža biznis anđela MEBAN) i Tarik Zaimović (Bild studio) izabrao je 5 preduzeća koja će od strane CEPS-a u narednih 12 mjeseci dobiti besplatnu mentorsku podršku. Na današnjem takmičenju učestvovala su Caritasova socijalna preduzeća, NVO Centar za ravnopravnost, integraciju i imigraciju, DOO THEM (organicmarket.me), Žvaka doo – Štamparija “Lapis”, Happy paws, Vanilla Candle Studio i Seljak.me.

Prethodno je, u skladu sa pozivom koji je objavljen na našem sajtu, odabrano 5 socijalnih preduzeća koja se bave osnaživanjem žena (SOS Nikšić, kooperativa “Od naših ruku” – Centar za Romske Inicijative” iz Nikšića i kooperativa “Crveno zlato” – NVO Bona Fide iz Pljevalja) i dvije koje se bave osnaživanjem djece i mladih sa smetnjama u razvoju (“Naša ID kartica” – NVO Nova šansa u Novom iz Herceg Novog i Zračak Nade iz Pljevalja).