Malta, mala ostrvska država u Sredozemnom moru s tek nešto više od 400.000 stanovnika, u svega se nekoliko decenija transformisala u jednu od najprosperitetnijih ekonomija Evrope.

Do sredine šezdesetih godina bila je pod britanskom vlašću i glavnina ekonomija bazirala joj se na pružanju usluga britanskoj vojsci koja je tamo bila smještena. Nakon odlaska Britanaca, nova nezavisna država morala je izgraditi ekonomiju praktično od nule.

U početku se razvoj ekonomije zasnivao na radno intenzivnim sektorima – turizmu i industriji. Fleksibilna i u to doba jeftina radna snaga privukla je brojne investitore.

No dvije decenije kasnije, tokom osamdesetih godina, kada je došlo do rasta cijene rada, Malta se okreće sektorima s visokom dodanom vrijednošću kao što su proizvodnja elektronike i inženjerstvo, što je bio temelj za kasniji razvoj ekonomije zasnovane na znanju.

Najvažniji sektori malteške ekonomije danas su finansijske usluge, zdravstvene usluge, turizam, edukacija, pomorske usluge i kreativna industrija. Članstvo u Evropskoj uniji i eurozoni ojačalo je sektor usluga te je izvoz usluga u zemlje EU danas glavni pokretač ekonomskog rasta Malte.

Malteška ekonomija sastoji se uglavnom od vrlo malih kompanija – 95 odsto kompanija ima do deset zaposlenih, a postoji svega nekoliko velikih kompanija poput proizvođača čipova ST Microelectronics ili proizvođača igračaka Playmobil.

Niska stopa nezaposlenosti

Važnost tradicionalnih sektora poput poljoprivrede ili proizvodnje posljednjih godina se smanjuje, a na njihovo mjesto dolaze ICT, razvoj igara, farmaceutska industrija ili finansijske usluge koje sada čine oko 15 odsto BDP-a. No najsnažniji stub malteške ekonomije i dalje ostaje turizam koji čini čak 25 odsto BDP-a.

Malta trenutno kao prioritet za daljnji razvoj ekonomije vidi edukaciju i zdravstvo. Oko 70.000 stranih studenata svake godine u toj zemlji pohađa kurseve engleskog jezika. Mnogi strani investitori na Malti ulažu u obrazovne ustanove, a otvorena je i privatna bolnica te privatni medicinski fakultet koji računa na studente iz cijelog svijeta.

Nezaposlenost je vrlo niska, ispod pet odsto. Radna snaga broji nešto više od 200.000 ljudi, a posljednjih godina suočavaju se s manjkom radnika pa raznim mjerama, poput povoljnog poreznog tretmana, pokušavaju privući strane radnike.

Umjereni javni dug

Imaju vrlo snažan rast ekonomije, BDP im je 2015. porastao preko sedam odsto, a rast na nivou od otprilike pet odsto nastavio se i sljedećih godina. Malta ima BDP po stanovniku prema paritetu kupovne moći od 42.000 dolara.

Izvor: Bankar.me, Biznis.ba