ilustracija
Danas je putem Zoom platforme organizovana online konferencija “Mladi i zapošljavanje – prepreke i izazovi” u okviru koje su predstavljene mjere podrške, kao i Prijedlog mjera za kreiranje povoljnijeg ekosistema za zapošljavanje mladih, zapošljivost i preduzetništvo u Crnoj Gori.
Konferenciju su organizovali CEPS i Centar za omladinsku edukaciju, u okviru projekta “Akademija omladinskog preduzetništva” koji je podržan od strane regionalnog programa Web4Yes.
O programima i mjerama podrške mladima u Crnoj Gori govorili su predstavnici/ce Ministarstva ekonomije, Ministarstva nauke, Ministarstva rada i socijalnog staranja i Ministarstva prosvjete, dok su na kraju predstavljeni program grantova Zavoda za zapošljavanje i kreditne linije Investiciono razvojnog fonda (Mladi u biznisu, Start upŽene u biznisu start up i Visokoškolci).
Konferenciju su otvorili Anto Janković – predsjednik CEPS-a, Jugoslav Radović – izvršni direktor Centra za omladinsku edukaciju i Mirela Kalamperović ispred ADP-Zid koja je predstavila regionalni program Web4Yes.
Organizatori su predstavili Prijedlog mjera za kreiranje povoljnijeg ekosistema za zapošljavanje mladih, zapošljivost i preduzetništvo u Crnoj Gori i predložili aktivnije učešće i zajednički rad svih ključnih aktera za implementaciju sljedećih mjera:
UNAPRIJEĐENJE ZAPOŠLJIVOSTI MLADIH I OLAKŠAN PRISTUP TRŽIŠTU RADA:
– Promocija i razvoj neformalnog obrazovanja u cilju unaprijeđenja znanja i vještina koje će doprinijeti zapošljivosti i mobilnosti na tržištu rada;
– Unaprijeđenje preduzetničke pismenosti kroz sve nivoe sistema obrazovanja
Reforma sistema obrazovanja u skladu sa aktuelnim potrebama tržišta rada i globalnim trendovima vezano za tehnološki razvoj;
– Razvoj programa karijernog savjetovanja;
– Razvoj programa i aktivnosti cjeloživotnog obrazovanja i učenja.

PODRŠKA RAZVOJU PREDUZETNIŠTVA:
– Razvoj preduzetničkih znanja i vještina kroz programe formalnog i neformalnog obrazovanja i organizacije/institucije za podršku razvoju preduzetništva;
– Razvoj savjetodavnih usluga mladima za započinjanje i vođenje biznisa;
– Razvoj programa mentorstva i savjetodavne podrške za preduzetnike u svim fazama razvoja;
Unaprijeđenje informisanja i promocija svih dostupnih programa podrške razvoju preduzetništva kod mladih;
– Podrška umrežavanju mladih i početnika u biznisu u cilju podsticanja inovacija i osvajanja novih tržišta;
Unaprijeđenje pristupa finansijama za početnike u biznisu u vidu bespovratne podrške (grantova), garancijskih šema i drugih povoljnih izvora finansiranja
– Unaprijeđenje institucionalnog okvira za razvoj alternativnih izvora finansiranja (crowdfunding, business angels, venture capital, recoverable grants, matching grants…)
– Podrška razvoju infrastrukture za razvoj preduzetništva (inkubatori, akceleratori, poslovna udruženja, klasteri i sl.)
– Promocija primjera dobre prakse i privatno-javnih partnerstava koji doprinose razvoju preduzetništva među mladima.

Dokument možete preuzeti putem sljedećeg linka.

Projekat WeB4YES (Organizacije za civilno društvo zapadnog Balkana za podršku zapošljavanju mladih) podržan je u okviru programa Instrumenta za civilno društvo i medija 2016. – 2017. Evropske komisije za konsolidaciju regionalnih tematskih mreža organizacija civilnog društva. Projekat WeB4YES traje 36 mjeseci počevši od januara 2018. godine.

Ovaj Projekat predstavlja inicijativu na regionalnom nivou koja je osmišljena s ciljem pružanja inovativnih međusektorskih pristupa i pružanja mogućnosti mladim nezaposlenim građanima regije Zapadnog Balkana za poboljšanje zapošljivosti i zapošljavanja. Projekat je osmišljen kako bi se bavio postojećim izazovima nedovoljne saradnje između aktera civilnog društva i javnih institucija Zapadnog Balkana u procesima politike i odlučivanju prema reformskom procesu u vezi sa nezaposlenošću mladih. Saznajte više o Web4Yes projektu na: www.web4yes.eu/.