Kakve su preduzetničke perspektive mladih u Crnoj Gori? Koliko su spremni za pokretanje sopstvenog biznisa? Sa kakvim barijerama se susreću i na koji način ih mogu prevazići? Kojim putem treba ići kako bi se unaprijedio ambijent za mlade ukoliko se odluče za preduzetništvo?

Odgovore na ova i druga pitanja koja se tiču preduzetništva pokušali su da nađu učesnici okruglog stola „Preduzetništvo mladih: Izazovi i prilike“ koji je 22. juna 2017. godine u Privrednoj Komori organizovalo Nacionalno partnerstvo za preduzetničko učenje, u saradnji sa Ministarstvom finansija i Sistemom Ujedinjenih Nacija.

Predstavnici relevantnih institucija, mladi preduzetnici i preduzetnice razmotrili su situaciju u ovoj oblasti i potrebne mjere podrške preduzetništvu mladih. Istraživanja pokazuju da bi više od polovine mladih radije radilo za sebe nego za poslodavca, dok njih trećina razmišlja o pokretanju svog biznisa. Ipak, sa druge strane, takve aspiracije najčešće se ne realizuju zbog brojniih barijera.

– U Crnoj Gori moramo uložiti više napora da kroz zajednički rad afirmišemo preduzetništvo, jer je naša ekonomska realnost takva da će se mali biznis i programi samozapošljavanja često nametati kao jedino rješenje. Zato je potrebno razvijati preduzetnički duh još u školskim klupama. Uspjeh razvoja preduzetničkog duha je jedan od procesa koji može uspjeti samo aktivnim djelovanjem svih aktera u društvenom i privrednom životu Crne Gore – ocijenio je rukovodilac Sektora za obrazovanje Privredne komore Crne Gore dr Mladen Perazić.

Prema riječima Bojane Bošković, generalne direktorice Direktorata za finansijski sistem i unapređenje poslovnog ambijenta Ministarstva finansija, preduzetništvo se pozicionira kao sve prihvaćeniji način rješavanja problema, te kao vrijedna strategija za stvaranje radnih mjesta, poboljšanje životnog standarda i ekonomske nezavisnosti mladih.

Razvoj preduzetničkog načina razmišljanja se sada njeguje od vrtića, preko predmeta u osnovnim i srednjim školama do fakulteta. Dodatna podrška razvoju preduzetničke svijesti je obezbijeđena i kroz nove odredbe Zakona o visokom obrazovanju, u okviru kojih je praktična nastava uvedena kao obaveza svih visokoškolskih institucija, a kako bi mladim ljudima dala mogućnost pravovremenog sticanja radnih navika – rekla je Bošković.

Direktor Direkcije za razvoj MSP Aleksandar Pavićević kazao je da je ova institucija koordinator Nacionalnog partnerstva za preduzetničko učenje, kao i jedan od partnera na izradi dokumenta: „Preporuke za javne politike u oblasti unapređenja preduzetništva mladih“.

– Preporuke su potpunosti usklađene sa pet osnovnih ciljeva Strategije za cjeloživotno preduzetničko učenje 2015-2019. Kao jednu od preporuka dokument prepoznaje dalji rad na jačanju uloge Nacionalnog partnerstva za preduzetničko učenje, kao i inteziviranje saradnje i komunikacije između institucija koje pružaju različite programe mladim preduzetnicima.

On je istakao da Nacionalno partnerstvo, sastavljeno od predstavnika vladinih institucija, biznis asocijacija, predstavnika NGO sektora i univerziteta, predstavlja prvi veliki korak u povezivanju institucija i drugih organizacija koje se bave razvojem preduzetništva i preduzetničkog učenja u Crnoj Gori.

Koordinatorka Sistema UN u Crnoj Gori Fiona Mekkluni kazala je da je potreban zajednički rad ka iznalaženju rješenja da mladi prevaziđu prepreke u razvoju biznisa.

– Podržavati mlade da zapošljavaju sebe i druge kroz sopstvene poslovne poduhvate, omogućavati im dovoljno prostora za njihove biznise da se razvijaju i ohrabrivati ih da se edukuju prije i tokom njihovog poslovanja jeste nešto što možemo zajednički da postignemo – rekla je Mekkluni.

Prema njenim riječima, uspješni mladi preduzetnici su inspiracija kako za ovu populaciju tako i za donosioce odluka.

Predstavljene su preporuke za javne politike u oblasti preduzetništva mladih, pripremljene kroz zajednički program Ujedinjenih nacija za mlade, a u partnerstvu sa Direkcijom za razvoj malih i srednjih preduzeća i Ministarstvom finansija. Preporuke se mahom odnose na kompetencije koje se stiču kroz formalno i neformalno obrazovanje, otvorenost institucija, dostupnost informacija i finansijskih sredstava uz savjetodavnu i mentorsku podršku, preduzetničku infrastrukturu, unapređenje poslovnog ambijenta, kao i kreiranje pozitivnog odnosa društva prema preduzetništvu. Autorka preporuka Dragana Radević istakla je da samozaposleni čine 9,9% ukupno zaposlenih mladih, od čega su 1,5 odsto poslodavci. Preduzetnički poziv je, navodi, popularan među mladima u Crnoj Gori.

Preko 60% mladih bi prije radilo za sebe nego za poslodavca, 75% njih smatra da je pokretanje sopstvenog biznisa rizično, ali da preduzetnici uživaju društveni ugled, dok jedna trećina mladih razmišlja o pokretanju biznisa.  – kazala je Radević.

Marko Vukašinović, načelnik odjeljenja za međunarodnu saradnju i evropske integracije Ministarstva prosvjete,  kaže da se preduzetništvo posmatra kao meka vještina koja treba da pruži kompetencije i znanje koji će mladima omogućiti ne samo da pokrenu svoje preduzeće već i da ih koriste u širem kontekstu.

– Želja nam je da se slika o preduzetniku promjeni lijepim primjerima koje imamo u Crnoj Gori sa kojima mogu da se mladi poistovijete. Želimo da svi nastavnici promovišu preduzetničko učenje – kazao je on.

Na panel diskusiji “Preduzetništvo mladih: potražnja i ponuda” govorili su Ana Šebek iz Direkcije za razvoj MSP, Mirko Blečić iz Investiciono razvojnog fonda, Ljubica Kostić Bukarica iz Asocijacije poslovnih žena Crne Gore, te mladi preduzetnik Dražen Žujović i predstavnik Unije mladih preduzetnika Uroš Bulatović.

Prema riječima Uroša Bulatovića, mladim preduzetnicima, članovima Unije, najviše bi značila mogućnost da imaju manje obaveznih izdvajanja prema državi u početku poslovanja, kako bi imali priliku da testiraju svoju biznis ideju.

Interaktivnu radionicu “Stvaranje mape puta za mladog preduzetnika” vodila je Elin Mekkalum, ekspertkinja iz oblasti preduzetničkog učenja angažovana od strane Evropske fondacije za obuku.

– Naš cilj, prije svega, treba da bude razvijanje potencijala mladih da ostvare uspjeh u poslu i životu – kazala je ona.

Učesnici skupa saglasili su se da je neophodno investirati u unapređenje motivacije i znanja mladih o preduzetništvu, kao i razvoj preduzetničke kulture u Crnoj Gori i unapređenje poslovnog ambijenta, što će u značajnoj mjeri doprinijeti ubrzanju ekonomskog razvoja i ujedno uticati na povećanje njihove zapošljivosti.

Izvor: PKCG