Pojmovnik

Socijalna ekonomija podrazumijeva da su društveni ciljevi važniji od ekonomskih – kao i da se ti društveni ciljevi ostvaruju na ekonomski održiv način. U suštini, socijalna ekonomija se tiče velikog broja preduzeća i organizacija koji u svom poslovanju i aktivnostima teže da profit podrede uvećanju društvene koristi.

Društveno preduzetništvo za razliku od privatnog preduzetništva nema za cilj uvećanje profita, već rješavanje problema u društvu. Škole, bolnice, internet, rasvjeta, saobraćajnice, mostovi, wikipedija, rezultati su društvenih preduzetnika.

Društveno odgovorno poslovanje (DOP) predstavlja odgovornost preduzeća za uticaj koji imaju na društvo (Evropska komisija). DOP predstavlja pozitivan uticaj koji kompanije vrši na društvo i životnu sredinu preko svog poslovanja, proizvoda ili usluga, ili kroz interakciju sa ključnim stejkholderima, kao što su zaposleni, klijenti, investitori, lokalne zajednice i snabdjevači (Poslovni svijet u društvenoj zajednici – Business in the Community (BITC).

Preduzetništvo je način razmišljanja, odnosno proces stvaranja i razvijanja ekonomskih aktivnosti kombinovanjem rizika, kreativnosti i inovativnosti uz pouzdanu upravljačku strukturu unutar nove ili postojeće organizacije (Evropska komisija, „Green paper“ 2003.).

Društveno preduzetništvo je dio socijalne ekonomije i ono se javlja kada se društveni problemi rješavaju upotrebom preduzetničkih principa. To je inovativan način da ljudi rješe različite ekonomske, obrazovne, zdravstvene i ekološke probleme u svojoj zajednici kroz svoj rad – udruživanjem i korišćenjem održivih biznis modela (SENS, Mreža socijalne ekonomije Srbije). Svako preduzetništvo ima za cilj stvaranje novih vrijednosti. Društveno preduzetništvo je specifično po tome što se bavi prepoznavanjem i rješavanjem društvenih problema kao što su socijalna isključenost, siromaštvo, nezaposlenost i dr. Za razliku od tradicionalnog preduzetništva, gdje je primarni cilj djelovanja ostvarenje i maksimizacija profita, u fokusu društvenog preduzetništva je zadovoljenje potreba društva.

Za nas je socijalno preduzeće svaki biznis sa društvenom misijom koji reinvestira svoj profit u stvaranje nove vrijednosti u društvu.

Socijalno preduzeće je biznis koji posluje s idejom da kroz zaradu koju ostvari putem prodaje proizvoda ili usluga ispuni jasnu društvenu misiju. To znači da zarađena sredstva ne služe uvećanju imovine pojedinaca – već se ulažu u svrhe kao što su zapošljavanje ljudi koji teže dolaze do posla, socijalne i medicinske usluge, obrazovanje, zaštita životne sredine ili kulturne aktivnosti u zajednici.

Društveni preduzetnik je polazni i najvažniji subjekt društveno preduzetničkog poduhvata. To je osoba koja prepoznaje društveni problem i koristi preduzetničke principe da organizuje, kreira i vodi poduhvat sa društvenom svrhom. Društvene preduzetnike pokreće želja da pomognu drugim ljudima i poboljšaju uslove života u svojoj zajednici ili svijetu. Oni su vizionari posvećeni rješavanju društvenih problema. Aktivni su u organizacijama civilnog društva, ali isto tako rade u privatnom i javnom sektoru, ostvarujuću značajan uticaj na društvo.