Centar za ekonomski prosperitet i slobodu (CEPS), u saradnji sa Centrom za omladinsku edukaciju, a uz podršku regionalnog programa Web4Yes realizuje projekat “Akademija omladinskog preduzetništva” u okviru koga će 50 mladi imati priliku da steknu osnovna znanja i vještine iz oblasti preduzetnišva i učešća na tržištu rada kroz podršku karijernog savjetovanja.

Akademija omladinskog preduzetništva se realizuje kroz 3 trening modula:

1. PREDUZETNIŠTVO I BIZNIS koji obuhvata sljedeće tematske oblasti:
uvod u društveno preduzetništvo (porijeklo koncepta, društveno preduzetništvo kao pokretač promjena, konceptualna definicija socijalne ekonomije, karakteristike društvenog preduzetništva, osnovni koncepti rješavanja društvenih problema, društvene inovacije)
socijalna preduzeća (značaj socijalnih preduzeća, forme organizacija socijalne ekonimije, socijalna preduzeća globalno, uspješna menadžerska struktura socijalnih preduzeća, prilike za finansiranje socijalnih preduzeća)
društveno preduzetništvo u Crnoj Gori (institucionalni okvir, mehanizmi podrške, stanje sketora socijalne ekonomije, socijalna preduzeća u Crnoj Gori – pravni okvir, ključne karakteristike)
preduzetništvo i biznis (koncept i definicija, generisanje preduzetničkih ideja, preduzetnički proces, profil uspješnog preduzetnika, preduzetnički milje u Crnoj Gori, pravni okvir, kako osnovati kompaniju, institucionalna podrška preduzetništvu)
proces društvenih inovacija (dizajnersko razmišljanje, međusektorski pristup, definicija inovacija, tipologija inovacija, izvori inovacija, inovacijska strategija, kreativne metode generisanja ideja)
upravljanje uticajem (mjerenje uticaja, PESTLE analiza, SWOT analiza, analiza ključnih aktera, drvo problema – analiza problema, ciljeva i strategija, Teorija promjene, 5 dimenzija uticaja, monitoring i evaluacija)
poslovno planiranje (generisanje poslovnog modela, Lin metodologija, Biznis Model Kanvas, pivotiranje, planiranje implementacije poslovne strategije, finansijska analiza)


Prijavni formular i više informacija o programu, možete naći ovdje:
Poziv za učešće u programu (pdf)
Prijavni formular (doc)

Prijave slati na e-mail: prijave@cepsmn.org, do 12.01.2020. (do 23.59h)


2. FINANSIJSKI MENADŽMENT koji obuhvata sljedeće oblasti
osnovni okvir finansijskog izvještavanja (međunarodni standardi finansijskog izvještavanja, nacionalni standardi finansijskog izvještavanja, koncepti i principi računovodstva)
dvojno knjigovodstvo i računovodstveni sistemi (forme i sadržina knjiženja, sadržaj dnevnika, glavnih i pomoćnih knjiga)
računovodstveni principi, koncepti i teorije (koncept, ciljevi i zadaci računovodstva, osnove dvostrukog računovodstvenog sistema, računovodstveni principi, principi pravilnog knjigovodstva)
regulatorni okvir (međunarodni računovodstveni propisi, nacionalno zakonodavstvo, interni propisi poslovnog subjekta)
finansijski izvještaji (bilans stanja, bilans uspjeha, Izvještaj o novčanom toku, izvještaj o promjenama u kapitalu)
tumačenje finansijskih izvještaja (bilans stanja, bilans uspjeha, izvještaj o gotovinskom toku)
elementi finansijskih izvještaja (struktura aktive, struktura pasive, novčani tokovi)
sadržaj pojedinačnih finansijskih izvještaja (struktura bilansa uspjeha, struktura bilansa stanja, struktura izvještaja novčanih tokova, promjena strukture kapitala)
analiza i interpretacija finansijskih izvještaja i srodnih informacija (informacije u bilansu uspjeha, informacije u bilansu stanja, informacije o gotovinskom toku, informacije o promjenama u kapitalu)

3. KARIJERNO SAVJETOVANJE biće organizovano u skladu sa metodologijom “Priručnika za karijerno savjetovanje UNESCO-a. Proces je osmišljen kao sveobuhvatan savjetodavni postupak koji će mladima pružiti podršku za kreiranje karijerih i životnih planova. Karijerno usmjeravanje nije ograničeno na formalni obrazovni sistem i/ili odabir zanimanja, već se bavi i drugim razvojnim područjima za mlade. Kroz karijerno rasvjetovanje mladi će dobiti niz konceptualnih i praktičnih alata koji se odnose na planiranje i korišćenje ključnih kompetenci i sposobnosti mladih, usaglašavanje sa interesovanjima, snagama i šansama za lični razvoj, analizu društvenog i radnog okruženja, kao i prepreka i šansi koje postoje, i sl. Proces obuhvata mnogo više od testiranja ili učenja o dostupnim karijerama ili zanimanjima, na način što pruža informacije i podršku mladima za donošenja odluka o sopstvenoj budućnosti u smislu karijere, daljnjeg obrazovanja i ličnih ciljeva.

Nakon Akademije omladinskog preduzetništva, svi učesnici će dobiti pro bono mentorstvo i savjetodavnu podršku, bez obzira da li planiraju da pokrenu sopstveni biznis ili da potraže mogućnost zaposlenja.