Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO), Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) i Centar za ekonomski prosperitet i slobodu (CEPS), u saradnji sa Britanskim savjetom, pozivaju sve zainteresovane za učešće u programu AKTIVNI GRAĐANI/KE.

AKTIVNI GRAĐANI/KE JE PROGRAM DRUŠTVENOG LIDERSTVA KOJI PROMOVIŠE INTERKULTURALNI DIJALOG I DRUŠTVENU ODGOVORNOST KAO KLJUČNE KOMPETENCIJE LIDERSTVA U 21. VIJEKU. PROGRAM IMA ZA CILJ RAZVIJANJE OSNOVNIH VJEŠTINA I KOMPETENCIJA ZA MLADE NA ZAPADNOM BALKANU, KAKO BI POBOLJŠALI SVOJE ŠANSE ZA MOGUĆNOST ZAPOSLENJA I KREIRANJA BOLJEG ŽIVOTA, ANGAŽUJUĆI SE U SVOJIM ZAJEDNICAMA RADI UNAPRJEĐENJA ODGOVORNOSTI I STVARANJA POZITIVNIH DRUŠTVENIH PROMJENA.

AKTIVNI GRAĐANI/KE je globalni program Britanskog savjeta koji se realizuje u saradnji sa organizacijama civilnog društva širom svijeta. Pokrenut je 2009. godine i do danas u njemu je učestvovalo više od 210.000 ljudi iz Velike Britanije, Evrope, Bliskog istoka, Afrike, Azije i Amerike. Vizija programa je svijet u kojem mladi ljudi prepoznaju svoj potencijal i pokušavaju da se angažuju zajedno s drugima u cilju razvoja njihovih zajednica na lokalnom i međunarodnom nivou. Program Aktivni građani realizuje se u preko 50 zemalja svijeta u saradnji sa državnim institucijama i lokalnim partnerima.

 Program promoviše društveni razvoj pod vođstvom zajednice kroz izgradnju povjerenja unutar i između zajednica i ključnih aktera. On motiviše članove zajednice da preuzmu odgovornost za svoje društvene potrebe pružajući im potrebna znanja, vještine, iskustvo i umrežavanje.

AKO ŽELITE DA DOPRINESETE RAZVOJU VAŠE LOKALNE ZAJEDNICE I DOLAZITE IZ BIJELOG POLJA, MOJKOVCA I BERANA, POZIVAMO VAS DA SE PRIJAVITE ZA UČEŠĆE U PROGRAMU.

 

Programom je predviđena trodnevna obuka za predstavnike sljedećih lokalnih zajednica:

ROK ZA PRIJAVU: utorak 27.02.2018. (do 16h), sa naznakom “Prijava za program AKTIVNI GRAĐANI”

Poziv za učešće u programu (.pdf)

Prijavni formular (.doc)

Za učešće u programu AKTIVNI GRAĐANI mogu se prijaviti svi oni koji žele da rade na poboljšanju života ljudi u zajednici u kojoj žive, uključujući predstavnike/ce:

 • mladih (uslov za učešće u programu je da imate navršenih 18 godina)
 • organizacija civilnog društva,
 • marginalizovanih grupa,
 • vjerskih zajednica,
 • univerziteta,
 • škola,
 • sportskih klubova,
 • lokalnih i nacionalnih organa upravljanja
 • političkih partija,
 • socijalnih preduzeća i
 • umjetničkih i drugih strukovnih udruženja.

Jedan od ciljeva programa jeste i da obezbijedi umrežavanje pojedinaca, organizacija i institucija, kao i da podrži međusektorsku saradnju sa poslovnom zajednicom, medijima i naučnom zajednicom, kako bi se unaprijedio stepen društvene inkluzije, društvenog razvoja i otpornosti zajednice na konflikt.