Centar za ekonomski prosperitet i slobodu (CEPS) uz podršku Američke ambasade u Podgorici realizuje program “EKOS – Ekonomsko osnaživanje ugroženih” sa ciljem unaprijeđenja znanja, vještina i kompetencija mladih, nezaposlenih i lica s invaliditetom sa teritorija opština Tivat, Kotor i Herceg Novi, kako bi se podstakli na cjeloživotno učenje i aktivno učešće u rješavanju problema s kojima se suočavaju, prije svega kada je riječ o tržištu rada, zapošljivosti i preduzetništvu.

Rok za prijavu je ponedjeljak 03.01.2021.

Prijave putem sljedećeg linka.

Učesnici će imati priliku da steknu neophodna znanja i vještine, dobiju korisne alate za lični i profesionalni razvoj, kao i besplatnu mentorsku podršku za pokretanje i vođenje posla, uključujući i podršku za izradu biznis plana za prijavu na konkurs Zavoda za zapošljavanje.

Program se realizuje za potrebe mladih i lica sa invaliditetom sa teritorije opština Tivat, Kotor i Herceg Novi, u cilju podsticanja razvoja preduzetništva, zapošljivosti i konkurentnosti na tržištu rada, kroz edukaciju korisnika o ličnom i profesionalnom razvoju, savjetovanje u karijeri, psihosocijalnu podršku i podršku vezanu za pokretanje i vođenje biznisa (dostupni izvori finansiranja, osnove pokretanja biznisa, marketing i istraživanje tržišta, finansijsko upravljanje). Korisnici će steći i razviti vještine potrebne za lični i profesionalni razvoj, unaprijeđenje zapošljivosti na tržištu rada i pokretanje vlastitog biznisa.

Obuka će se izvoditi online što korisnicima pruža fleksibilnost u radu, da obuku prate tempom i brzinom koja im najviše odgovara, u okruženju koje njima odgovara, uz neograničenu upotrebu dostupnog obrazovnog materijala.

Obuka uključuje dva programa koji će se odvijati paralelno: 1) Plan ličnog razvoja i 2) Plan poslovnog razvoja. Oba uključuju: višemjesečnu internetsku obuku, webinare iz različitih područja ličnog i profesionalnog razvoja, mentorstvo od strane predavača, savjete i uputstva, online šablone, materijale s predavanja i vježbi, definisane karijerne ciljeve, pojedinačne akcijske planove, planove za razvoj karijere, spisak stručne literature za dalje individualno usavršavanje i sl.