Centar za ekonomski prosperitet i slobodu (CEPS), uz podršku Međunarodnog Republikanskog Instituta, poziva sve zainteresovane mlade za učešće u programu “Osnaženi mladi za jače društvo”, koji će se realizovati na teritoriji Opštine Berane.

Programom je planirano osnaživanje 25 mladih aktivista sa teritorije Opštine Berane za angažman u zajednici u cilju jačanja društvene kohezije i rješavanja problema sa kojima se mladi susrijeću na nivou lokalne zajednice.

Za učešće u programu mogu se prijaviti svi oni koji žele da rade na poboljšanju života ljudi u zajednici u kojoj žive, uključujući predstavnike/ce: omladinskih organizacija, marginalizovanih grupa, vjerskih zajednica, univerziteta, škola, sportskih klubova, političkih partija, socijalnih preduzeća i umjetničkih i drugih strukovnih udruženja.

Jedan od ciljeva programa jeste i da obezbijedi umrežavanje pojedinaca, organizacija i institucija, kao i da podrži međusektorsku saradnju, kako bi se unaprijedio stepen društvene inkluzije, društvenog razvoja i otpornosti zajednice na konflikt.


Prednost za učešće u programu će imati predstavnici mladih koji dolaze iz zajednica u nepovoljnom položaju, poput mladih koji se ne nalaze u sistemu obrazovanja (NEET), mladih s invaliditetom, marginalizovanih grupa na osnovu etničke pripadnosti (prvenstveno romske zajednice, kao i Srba, muslimana / Bošnjaka), uključujući mlade sa manje mogućnosti (mladi iz ruralnih / udaljenih područja).


Program promoviše društveni razvoj pod vođstvom zajednice kroz izgradnju povjerenja unutar i između zajednica i ključnih aktera. On motiviše članove zajednice da preuzmu odgovornost za svoje društvene potrebe pružajući im potrebna znanja, vještine, iskustvo i umrežavanje.

AKO ŽELITE DA DOPRINESETE RAZVOJU VAŠE LOKALNE ZAJEDNICE I DOLAZITE IZ BERANA, POZIVAMO VAS DA SE PRIJAVITE ZA UČEŠĆE U PROGRAMU.

U prilogu se nalazi Poziv za učešće u programu i Prijavni formular koji je potrebno poslati na e-mail: prijave@cepsmn.org, do srijede 30.10.2019. (do 16h)

Termini obuka:

  • “Mladi u akciji” – 02-03.11.2019.
  • “Javno zastupanje i lobiranje” – 09-10.11.2019.