Danas je u hotelu CentreVille predstavljen Social Impact Award (SIA) program koji podržava i nagrađuje mlade sa idejama za pokretanje društvenog biznisa. Social Impact Award – SIA najveći je međunarodni projekat na temu društvenog biznisa, posvećen mladima, koji je 2009. godine pokrenut od strane Impact Hub Vienna, u partnerstvu sa Erste Fondacijom i Vienna University of Economics and Business.

Mladi društveni preduzetnici moći će da prijave svoje ideje, a najbolji timovi dobiće mentorsku podršku, početni kapital od 1.500 eura i putovanje na međunarodni samit koji se ove godine održava u prijestonici Češke, Pragu. Za ovaj program mogu da se prijave studenti i srednjoškolci, kao i svi pojedinci ili timovi sačinjeni od članova koji imaju od 16 do 30 godina. Prijavljivanje projekata će biti moguće do 15. maja, na platformi https://montenegro.socialimpactaward.net/.

Fokus ovog programa je na mladima koji su voljni pridonijeti radu na društvenoj promjeni i biti dio razvoja društvenog preduzetništva u zemlji i svijetu. Program se danas sprovodi u više od 15 zemalja Evrope, Azije i Afrike te obuhvata više od 8.000 mladih godišnje.

– Misija Social Impact Award programa je da bude prozor u svijet društvenog preduzetništva za mlade koji žele da pokretanjem biznisa utiču na rješavanje određenih problema u zajednici poput nezaposlenosti, ekologije, prava žena i marginalizovanih grupa, ruralni razvoj i sl. Suština društvenog preduzetništva jeste poslovanje koje donosi zaradu, ali istovremeno rješava neki od društvenih  problema, bilo da je riječ o zapošljavanju ugroženih društvenih grupa ili rješavanju problema lokalnih zajednica, saopštio je Anto Janković, predsjednik CEPS-a, koji je realizator programa na teritoriji Crne Gore.

On je kazao da je program osmišljen kao putovanje u svijet preduzetništva kroz četiri društvena uticaja koje SIA ostvaruje: 1. Podizanje svijesti i kreiranje emotivne veze sa svijetom preduzetništva kod mladih, 2. Obrazovanje i unaprijeđenje znanja i vještina mladih, 3. Podrška idejama koje imaju potencijal za realizaciju i pozitivan društveni uticaj i 4. Kreiranje zajednice – mikro eko-sistema među mladim preduzetnicima koji će postati “role model” drugim mladim osobama da uđu u svijet preduzetništva.

Ispred Ministarstva ekonomije događaj je otvorio Radosav Babić, generalni direktor Direktorata za investicije, razvoj MSP i upravljanje EU fondovima.

„Ministarstvo ekonomije, kao vodeća institucija nadležna za proces kreiranja i implementacije politika i programa namijenjenih razvoju preduzetništva, odnosno malih i srednjih preduzeća kao značajnih pokretača sveukupnog razvoja crnogorske ekonomije, u kontinuitetu radi na obezbjeđivanju podsticajnih mjera i unapređenju poslovnog ambijenta u Crnoj Gori“, kazao je Babić.

Ministarstvo ekonomije sprovodi niz mjera i programa za jačanje konkurentnosti crnogorske privrede, posredstvom kojih stimuliše kreativnost, afirmaciju preduzetništva i otvaranje novih radnih mjesta. Kroz Strategiju razvoja MMSP 2018-2022, jačanje preduzetništva mladih prepoznato je kao jedan od strateških ciljeva sa definisanim aktivnostima i nosiocima istih.

„Tokom 2019. godine Ministarstvo ekonomije uspješno je realizovalo Program za unapređenje konkurentnosti privrede, u okviru kojeg je podržano 307 preduzeća, dok je odobreni iznos subvencija iznosio 1,661,459.00 eura. Prateći trendove rasta kako interesovanja, tako i broja podržanih korisnika svih programa (rast od 204% u 2019. u odnosu na 2018. godinu), u 2020. godini očekujemo nastavak rastućeg trenda broja preduzeća, ali i veće učešće mladih preduzetnika koji će biti podržani kroz ovaj program“, istakao je Babić.

U okviru ovogodišnjeg Programa za unapređenje konkurentnosti privrede, u cilju podsticanja mladih preduzetnika starosti do 35 godina, kao i žena u biznisu, u okviru određenih programskih linija za navedene kategorije intenziteti podrške su veći u odnosu na druga preduzeća koja apliciraju.

Dragana Crvenica, direktorica Službe komunikacija Erste Banke Podgorica kazala je da Erste banka podržava Social Impact Award program od početka, jer želi da utiče na razvoj preduzetničkog duha kod mladih i da ulaže u projekte koji donose dobro zajednici.

„Social Impact Award, koji u cijelom regionu podržavaju naše sestrinske banke Erste i Sparkasse, kao i Erste Fondacija iz Beča, je program kojim želimo da osnažimo mlade ljude i da ih ohrabrimo da krenu u konkretne akcije. Erste banka podržava program dodjelom početnog kapitala, tj. donacije, kao i dijeljenjem znanja kroz proces inkubacije i mentoringa. Bili bismo izuzetno srećni kada bismo projekte nastavili da podržavamo i u narednim godinama, ali kao klijente – jer bi to značilo da su uspješni i da su zaživjeli, da je društveni biznis postao održiv i da ima potencijal da se razvija“, saopštila je Crvenica.

Adrijana Stevanović, šefica kancelarije Finance in Motion za Crnu Goru kazala je da joj je zadovoljstvo što je Evropski fond za Jugoistočnu Evropu (EFSE), kojim upravlja kompanija Finance in Motion iz Frankfurta, jedan od partnera Social Impact Award programa.

„Misija EFSE Akademije za preduzetništvo, koja je osnovana od strane EFSE fonda, je da u saradnji sa lokalnim partnerima pruža podršku preduzetnicima i njihovim novim biznisima kroz usmjeravanje, resurse, mentorstvo i mogućnosti umrežavanja, što povećava šansu da dobiju finansijsku podršku i druga sredstva neophodna za pretvaranje dobrih ideja u uspješna preduzeća. Na ovaj način, EFSE Akademija za preduzetništvo i njeni partneri pomažu u stvaranju okruženja u kojem preduzetnici mogu uspjeti“, kazala je Stevanović.

Organizatori su saopštili da će se informativne radionice i obuke se realizovati na teritoriji 11 crnogorskih opština: Podgorica, Nikšić, Cetinje, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Šavnik, Bijelo Polje i Berane, a da se za učešće u programu mogu prijaviti mladi do 30 godina starosti sa teritorije cijele Crne Gore.

Social Impact Award program u Crnoj Gori realizuje Centar za ekonomski prosperitet i slobodu – CEPS u partnerstvu sa Ministarstvom ekonomije, Erste bankom i Evropskim fondom za jugoistočnu Evropu (EFSE). Pokrovitelji programa su Investiciono-razvojni fond Crne Gore i Fond za aktivno građanstvo-FAKT. Lokalni partneri programa su Glavni grad Podgorica i opštine Herceg Novi, Kotor, Budva i Šavnik, kao i Univerzitet Donja Gorica, Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, m:tel Digitalna fabrika, Naučno Tehnološki Park Crne Gore, IPC Tehnopolis, Regionalni Biznis Centar Berane, Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj, Unija mladih preduzetnika Crne Gore, Unija srednjoškolaca Crne Gore, Kancelarija za mlade Budva, Omladinski klub Tivat Omladinski klub Berane.