Delta City i Glavni grad su objavili konkurs na kojem pozivaju proizvođače da se prijave za učešće u programu podrške kreativnom preduzetništvu. Biće odabrano 12 proizvođača, koji će na mjesec dana tokom 2020. godine besplatno dobiti centralni štand u Delta City-ju da plasiraju i prodaju svoje proizvode. Tokom trajanja “njihovog” mjeseca, 12 pobjednika konkursa očekuje i aktivna promocija – online i offline – kako njihovog proizvoda, tako i samog proizvođača. Osim toga, svi pobjednici imaju na raspolaganju paket podrške, koji sadrži: 2.000 EUR finansijske podrške od strane Glavnog grada i komunikacionu strategiju za dalji razvoj i promociju biznisa od strane agencije za marketing i komunikacije, Strategist.

Vremenski okvir

Podnošenje prijava na konkurs: od 15.11.2019 do 6.12.2019. godine u 23h59min

Proglašenje pobjednika: 17.12.2019. godine (na sajtu Glavnog grada, Delta City-ja, putem maila pobjednicima, kao i na društvenim mrežama)

Trajanje projekta je od 2. januara do 31. decembra 2020. godine.

Kriterijumi za učešće

 • Kreativni proizvođači koji imaju registrovanu djelatnost u skladu sa Zakonom o privrednim društvima ili se obavezuju da u adekvatnom roku, a prije korištenja nagrade konkursa, istu registruju.
 • Proizvod je napravljen u Crnoj Gori.
 • Pravo učešća imaju proizvođači sa cjelokupne teritorije Crne Gore.

Kriterijumi odabira

 • Kreativnost proizvoda.
 • Inovativnost proizvoda.
 • Mogućnost komercijalizacije proizvoda.

Procedura prijave na konkurs

Do 6. decembra potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • Motivaciono pismo, u kojem se objašnjava motivacija za pokretanje biznisa i proizvoda, predstavlja relevantnost i autentičnost proizvoda, te daju sve relevantne informacije o proizvodu;
 • Fotografije ili drugi materijal koji prikazuje proizvod;
 • Opis biznis modela ili slično, na osnovu kojeg se vidi zašto je taj proizvod potreban tržištu;
 • Drugi materijali koji će omogućiti žiriju da stekne što bolju sliku o proizvodu;
 • Potvrdu o registraciji privredne djelatnosti, ukoliko je ista već registrovana;
 • Izjavu ovjerenu kod notara da kandidat svojim proizvodom nije povrijedio nečije autorsko pravo.

Prijava na konkurs vrši se slanjem traženih dokumenata na email adresu konkurs@strategist.co.me (fajlovi do 10MB ili WeTransfer-om). Za više informacija kontaktirajte katarina@strategist.co.me.

Zakonska regulativa: Sve predložene aktivnosti u okviru projekta potrebno je sprovoditi u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Napomena: Nepoštovanje bilo kog zahtjeva dovodi do odbijanja prijave projekta.