Razvoj socijalnih preduzeća

CEPS je vodeća organizacija u Crnoj Gori koja se bavi promocijom i razvojem društvenog preduzetništva, socijalnih preduzeća i društvenih inovacija. Program Razvoj socijalnih preduzeća (RSP) razvili su CEPS i EFSE Entrepreneurship Academy u cilju podrške preduzetnicima da svoj biznis iz početne dovedu u fazu rasta i razvoja.

Program je kreiran kako bi procijenio postojeće poslovne modele i osnažio preduzeća da u svojoj ranoj fazi implementiraju osnovne principe poslovnog planiranja i redovno procjenjuju kratkoročne operativne poslovne planove, zasnovane na ključnim indikatorima poslovanja, kao i da unaprijede menadžerska znanja i vještine ključnog osoblja. Na taj način želimo podržati društvene preduzetnike da ostvare uticaj i kreiraju značajne promjene u zajednicama u kojima posluju.

TEORIJA PROMJENE:

Socijalna preduzeća u Crnoj Gori suočavaju se sa brojnim izazovima, od kojih su najveći tržišna održivost i rast i razvoj. Nefinansijska podrška (mentoring i konsalting servisi) rastu i razvoju preduzeća u Crnoj Gori nije razvijena, tako da su preduzetnici (posebno oni koji vode socijalna preduzeća) često prepušteni sebi u svakodnevnoj borbi za opstanak. Ključni problemi koji ovdje postoje su: 1) nedostatak neophodnih znanja i vještina zbog nedovoljnih ljudskih resursa I 2) vođenje biznisa “iz strasti”, bez jasno definisanog biznis modela. Program Razvoj socijalnih preduzeća (RSP) se upravo bavi ovim problemima – krajnji cilj programa je uvođenje socijalnih preduzeća i preduzeća sa “impact” komponentom u fazu razvoja i rasta.

Iako veliki broj faktora utiče na poslovanje preduzeća, RSP program se bavi sa tri ključna: 1) unaprijeđenje finansijskih performansi preduzeća, 2) razvoj ljudskih resursa i 3) standardizacija procesa.

RSP obuhvata 12-mjesečni program mentorske podrške pojedinačnim preduzećima koji obuhvata dvije grupe aktivnosti: a) razvoj prilagođenog poslovnog modela i b) unaprijeđenje menadžerskih znanja i vještina organizacije, u skladu sa kapacitetima i potrebama svakog pojedinačkog korisnika Programa.

Razvoj poslovnog modela radi se kroz procjenu postojećeg modela poslovanja preduzeća (koja uključuje predstavnike svih ključnih aktera preduzeća), definisanja novog poslovnog modela i njegovo kontinuirano prilagođavanje tržišnim izazovima. S druge strane, unaprijeđenje menadžerskih znanja i vještina vrši se kroz kontinuiranu mentorsku podršku, obuke, treninge, umrežavanja i sl.

MJERENJE UTICAJA:

CEPS je razvio Program Razvoj socijalnih preduzeća (RSP) sa ciljem da podrži rast i razvoj preduzeća koja imaju pozitivan društveni uticaj. Ovaj jednogodišnji program podrške želi da obezbijedi standardizaciju procesa unutar organizacije, uz unaprijeđenje finansijskih performansi i raspoloživih ljudskih resursa preduzeća.

RSP obuhvata najmanje 8 preduzeća godišnje, koja će u periodu od 12 mjeseci dobiti mentorsku/savjetodavnu podršku u trajanju od 33 dana pojedinačno.

Program je usmjeren na podršku socijalnim preduzećima koja u svom poslovanju uključuju jasnu društvenu komponentu (unaprijeđenje životne sredine, socijalna inkluzija, podrška razvoju lokalne zajednice, zapošljavanje marginalizovanih grupa i dr.). Radi se o preduzećima koja imaju značajan potencijal za pozitivan uticaj na zajednicu, a koja se zbog ograničenih kapaciteta bore sa tržišnom održivošću (bez obzira na pravni okvir djelovanja).

Program ima za cilj da pomogne socijalnim preduzećima da pređu na tržišno održiv model poslovanja koji ima potencijal da obezbijedi rast i razvoj preduzeća i pozitivno utiče na zajednicu u kojoj djeluje.

EFSE Entrepreneurship Academy

EFSE Entrepreneurship Academy (Akademija za preduzetništvo), inicijativa EFSE Development Facility, obuhvata niz programa za podršku startup-ovima u cijelom EFSE ciljnom regionu. Radeći zajedno sa lokalnim organizacijama koje pokreću projekte inkubacije i akceleracije, Akademija za preduzetništvo pruža preduzetnicima i njihovim novim biznisima usmjeravanje, resurse, mentorstvo  i mogućnosti umrežavanja, što povećava šansu da dobiju finansijsku podršku i druga sredstva neophodna za pretvaranje dobrih ideja u uspješna preduzeća. Na ovaj način, Akademija za preduzetništvo i njeni partneri pomažu u stvaranju okruženja u kojem preduzetnici mogu uspjeti – podstičući duh EFSE-a kao “Fond za preduzetništvo”.

Aktivnosti: