Bez odgovarajućih finansijskih instrumenata socijalna preduzeća nailaze na velike prepreke za opstanak i razvoj, jedan je od glavnih zaključaka regionalne konferencije Forum socijalnih inovacija, koja je održana 6.aprila u Beogradu.