Sa radionice održane sa članicama SOS Nikšić

U okviru programa Razvoj socijalnih preduzeća CEPS je krenuo sa osnaživanjem socijalnih preduzeća koja se bave osnaživanjem žena. Tokom januara 2019. godine sa predstavnicama SOS Telefon – Telefon za žene i djecu žrtve nasilja – Nikšić, kooperative “Od naših ruku” – Centar za Romske Inicijative” iz Nikšića i kooperativa “Crveno zlato” – NVO Bona Fide iz Pljevalja održane su radionice u cilju procjene poslovnog modela socijalnih preduzeća koja su ove organizacije pokrenule u cilju ekonomskog i socijalnog osnaživanja žena žrtava nasilja.

Nakon procjene poslovnog modela svaka od organizacija dobiće biznis plan i mentorsku podršku u cilju razvoja poslovnih vještina i unaprijeđenja poslovanja, kako bi što preduzeća poslovala pozitivno, u cilju povećavanja zaposlenosti njihovih korisnica.