Marko Maraš, osnivač aplikacije Seljak.me

U okviru programa Razvoj socijalnih preduzeća CEPS je krenuo sa osnaživanjem preduzetnika koji se bave osnaživanjem domaćih poljoprivrednih proizvođača.

Ivan Medojević, osnivač platforme Organicmarket.me

Na takmičenju za učešće na EFSE Akademiji za preduzetništvo izabrana su dva preduzeća sa impact komponentom koja doprinose razvoju domaće poljoprivrede: platforma Seljak.me, koja predstavlja prvo digitalno crnogorsko selo, i platforma Organicmarket.me, koja pruža podršku razvoju organske proizvodnje i predstavlja kanal prodaje/promocije domaćih organskih proizvođača.

12-mjesečni program mentorske podrške obuhvata dvije grupe aktivnosti: a) razvoj prilagođenog poslovnog modela i b) unaprijeđenje menadžerskih znanja i vještina organizacije, u skladu sa kapacitetima i potrebama svakog pojedinačkog korisnika Programa.

Razvoj poslovnog modela radi se kroz procjenu postojećeg modela poslovanja preduzeća (koja uključuje predstavnike svih ključnih aktera preduzeća), definisanja novog poslovnog modela i njegovo kontinuirano prilagođavanje tržišnim izazovima. S druge strane, unaprijeđenje menadžerskih znanja i vještina vrši se kroz kontinuiranu mentorsku podršku, obuke, treninge, umrežavanja i sl.