Razvoj preduzetničkog društva, otvaranje novih radnih mjesta i smanjenje nezaposlenosti, uravnoteženiji regionalni razvoj, neki su od očekivanih efekata Strategije razvoja mikro, malih i srednjih preduzeća (MMSP) u Crnoj Gori za period 2018-2022. godine, koju je Vlada usvojila na jučerašnjoj sjednici.

Generalni direktor za investicije, razvoj malih i srednjih preduzeća i upravljanje EU fondovima u Ministarstvu ekonomije Radosav Babić kazao je na konferenciji za medije da Strategija razvoja MMSP definise budući razvoj i usmjerenje Vlade Crne Gore u kreiranju pozitivnog poslovnog ambijenta i programa za podršku preduzećima.

„Kroz Strategiju smo definisali pet strateških ciljeva, koji dalje definišu operativne ciljeve i mjere za unapređenje konkurentnosti MMSP u srednjoročnom periodu:
•unapređenje poslovnog ambijenta
•unapređenje pristupa izvorima finansiranja
•preduzetničke kompetencije, znanje i vještine – usklađenost sa potrebama tržišta rada
•jačanje konkurentnosti i inovativnosti MMSP
•promocija preduzetništva mladih, žena i socijalnog preduzetništva“, kazao je Babić.

Za ostvarenje strateskih ciljeva, kako je dodao, definisano je više od 210 pojedinačnih aktivnosti u okviru Okvirnog akcionog plana.

– Sprovedena politika iz ovog akta donijeće najznačije efekte za poslovanje MMSP, koji se, između ostalog, ogledaju u unapređenju poslovnog ambijenta skraćivanjem administrativnih procedura i troškova, obezbjeđivanju dostupnosti i raspoloživost finansijskih sredstava kroz kredite i faktoring i slično, zatim jačanju konkurentnosti MMSP kroz podsticanje izvoza i inovativnosti, unapređenju infrastrukture za poslovanje početnika u biznisu (inkubatora), finansijske podrške za početnike, žene, mlade, socijalno preduzetništvo, itd., kazao je Babić.

O važnosti sektora MMSP, prema njegovim riječima, govore i statistički podaci koji pokazuju tendenciju rasta, posmatrano po broju preduzeća i zaposlenih.

– Broj MMSP u 2017. godini, prema podacima Poreske uprave iznosio je 26.755, što je povećanje od čal 44% u odnosu na 2011. godinu, dok mikro preduzeća čine 90% od ukupnog broja preduzeća, kazao je Babić.

Kako je Ministarstvo ekonomije kreator politike za razvoj preduzetništva, ono će biti nadležno za koordinaciju sprovođenja definisanih aktivnosti iz Okvirnog Akcionog plana, a značajnu podršku pružaće i Savjet za MMSP koji će se formirati u predstojećem periodu.

Izvor: Ministarstvo ekonomije